Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
6 november Barnesoldatkonferansen

(kopier programmet og print din egen versjon)


Program Voksenåsen 6 Nov 2009

Barnesoldatskonferansen / The Child Soldier

-  hva kan vi gjøre for å hindre det?

De blir lansering av Development Dialogue 53

09.30

Åpning

Velkommen

 

09.45

 

1ste sesjon

 

Lisbet Palme og Dorit Alopaeus-Ståhl,

Åpningssamtale om å mobilisere for verdens barn.

Magne Raundalen, Norge:

Barn i Krig

Barna er ubeskyttet av lovverk når de trenger det som mest: Hva kan vi gjøre med det?

Kommentarer: Annette Giertsen, Redd Barna, Norge

Ordstyrer: John Y. Jones

12.00

Lunsj

 

 

13.30

 

Kulturelt innslag

 

Komponisten Rolf Wallin: Strange News,

Wallin forteller om og viser utdrag fra sin komposisjon med afrikansk skuespiller, orkester, video og sourround lyd – et monodrama som mobiliserer for barn i væpnete konflikter

 

 

14.15

 

2dre sesjon

 

Priyadharshini  ”Pri” Dias, Sri Lanka

Hun presenterer sin ferske rapport om behovet for å utvikle preventive tiltak for å hindre rekrutteringen av barnesoldater: ””Framework for addressing the issue of children involved  in armed conflict” .

Panel: Alejandro Bendaña, Nicaragua og Magne Raundalen, Scott Gates og Sidsel Aas.

Ordstyrer: Henning Melber

 

 

16.30

 

Avslutning

 

Statement fra Voksenåsen

Samtale og videreutvikling av en uttalelse fra konferansen

Ordstyrer: Henning Melber

     


Vi trenger forebyggende arbeid mot rekruttering av barnesoldater!

En konferanse om hvordan vi har mislykkes gjennom FNs konvensjon for barns rettigheter med å beskytte barna fra å bli trukket inn i krigshandlinger (men også) … og om hvordan vi skal få ting på rett vei igjen…


Barnesoldatskonferansen 6 november 2009

- vi feirer 20-årsdagen for FNs konvensjon om barnets rettigheter


Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen har sammen med Networkers SouthNorth’s fått med seg Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, og Norges kvinne- og familieforbund og nordiske pionerer for barns rettigheter i FN.  Vi vil spesielt se på

”Barnesoldater – hva kan vi gjøre for å forhindre det?”

Etter 20 år med FNs konvensjon om barnets rettigheter rammes fremdeles disse svakeste av oss av uhyrlige overgrep og misbruk, Blant disse er barnesoldatenes skjebne de mest groteske eksemplene på verdenssamfunnets svikt. Barnerettskonvensjonen synes svekket nettopp i tider da den trengs mest: i konflikt og krig.

Dette vil vi gjøre noe med gjennom opplysning, møter mellom sørlige og nordlige eksperter og fotfolk og aktive som vil lære mer for å kunne hjelpe.

Denne konferansen bringer sammen fremtredende navn i kampen mot barnesoldater, både de som kjempet frem konvensjonen for 20 år siden, og de som står i ildlinjen i dag. Norsk UNICEF var i fremste linje ved å trykke på for at FN skulle opprette en egen Konvensjon for barns rettigheter. Og som styreledere i Norge og Sverige var Lisbet Palme og Magne Raundalen avgjørende for at konvensjonen så dagens lys i 1989. I svensk UD var Dorit Ståhl en av pådriverne. I tillegg kommer folk fra felten for å dele sine ferske erfaringer fra flere kontinenter:

Lisbet Palme er Nordens ubestridte førstedame i kampen for barns rettigheter. Hennes bidrag etter folkemordet i Rwanda og for opprettelsen av FNs barnekonvensjon kan ikke overvurderes. Nå spør hun om vi har gjort nok for å hindre barn i å bli rekruttert til volds- og krigshandlinger.

Magne Raundalen, psykolog, aktiv som leder for UNICEF i Norge og i arbeidet for barnas rettigheter. Aktiv med krisepsykologiske tiltak for barn i krigs- og konfliktsituasjoner. Da alt raste i Rwanda under folkemordet der dro Magne mot strømmen å satte opp sin mobile behandlingsenhet for barna som ingen hadde tanke for å prioritere. Han er dynamisk og ukonvesjonell med har erfaring fra felt i uttallige land.

Annette Giertsen er Redd Barnas og en av Norges fremste eksperter på Barn i krig. Hun har skrevet og arbeidet innen dette feltet i en årrekke, og vil bidra med sine perpektiver på hvordan vi kan utfordingen for barna som rammes av krig. Spesielt aktuell som bidragsyter til boken ”A Handbook of Children and Young Peopl’s Partcipation”, utgitt på det britiske forlaget Routledge.

Dorit Alopaeus-Ståhl har sin bakgrunn i det svenske utenriksdepartementet. Hun har arbeidet med UNICEF og barnespørsmål og var aktiv da Sverige mobilserte FN for barnekonvensjonen på 80-tallet.

Henning Melber er i dag direktør for Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala, Sverige. Han er opprinnelig fra Namibia men måtte flykte under borgerkrigen på 80-tallet. Hanhar ledet forskningen ved Det nordiske Afrikainstituttet i Uppsala.

Priyadharshini ”Pri” Dias, er srilankesisk høyesterettsadvokat som til konferansen har gjort et oppdragsarbeid for å kartlegge preventive tiltak for å stoppe barnerekrutteringen til krig: ”A Framework for Addressing the Issue of Children Involved in Armed Conflict.” Hun er for tiden i arbeid på Afrikas Horn som kanskje er vår tids største krigsskueplass, og der barna, som alltid, er spesielt utsatte.

Rolf Wallin er en norsk, politisk og sosialt engasjert komponist som har gjort det kunststykket å sette opp et multimedia bestillingsverk om Barnesoldater ved Oslofilharmonien! Han finner det naturlig at kunstnere engasjerer seg sammen med andre gode krefter i kampen mot barnesoldater og rekrutteringen av disse, og vil fortelle om sin måte å bidra på.

Alejandro Bendaña leder for CEI i Nicaragua som arbeider med reintegrering av soldater etter borgerkrigen der, og som fredsmegler for FN på flere kontinenter over en årrekke. Bendaña har vært Nicaraguas FN-ambassadør og har skrevet en rekke bøker om utvikling og internasjonale maktrelasjoner.

Sidsel Elie Aas har jobbet som informasjonsleder i FOKUS. Hun har vært ansvarlig for informasjonsvirksomhet og kampanjer for kvinners rettigheter i en årrekke. Sidsel har bakgrunn fra krisesenterbevegelsen i Norge, og er en av våre fremste eksperter på FNs konvensjon 1325 om kvinners rolle i fredsbygging. Hun er utdannet adjunkt i fagkretsen mediekunnskap, samfunnsfag og journalistikk.

Scott Gates er direktør for avdelingen for Borgerkrigsstudier ved PRIO. Han har jobbet i PRIO siden 1997, som både avdelingsleder og forskningsprofessor. I denne perioden har han også vært professor ved NTNU og Michigan State University. Han har bakgrunn i antropologi, økonomi og samfunnsvitenskap.

John Y. Jones leder Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen og Networkers SouthNorth. Han var informasjonsleder og pedagogisk medarbeider ved UNICEF-Norge da Barnekonvensjonen ble fremforhandlet i 1989.

Norsk kvinne- og familieforbund (KF), landsomfattende norsk kvinne- og familieorganisasjon med stor nasjonal medlemsmasse, 350 avdelinger og et medlemsblad med 6000 abonnenter.

The Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, Sweden, representert ved Dorit Alopaeus-Ståhl og leder Henning Melber, arbeider med internasjonalt rettferds- og utviklingsspørsmål.

Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen er ”en nordisk lyttepost mot sør”. Det er Voksenåsen kultur og konferansesenter, eid av det svenske kulturdepartement, som sammen med Networkers SouthNorth driver programmet.

 

 Go back