Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
11 september

8 år etter katastrofen på Ground Zero i New York
markerer Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksen-
åsen den 11te september ved et todelt arrangement.
Mange liv er blitt påvirket av angrepet på skyskraperne
i Manhattan og av motangrepene i tiden som fulgte.
Restriksjoner på internasjonal samhandling, mistenk-
somhet, terrorisme og krig har gjort at mange snakker
om September 11 som et historisk vannskille.

Program fredag 11. sepember

11.00-13.00: Om å gi form til det ufattelige
Tarald Lundevall fra Snøhetta arkitektkontor om
utformingen av 􏰀11 September Memorial and
Museum􏰀 på Manhattan, New York

13.00-14.00: Lunsj

14.00-1600: Livet etter 11 september

Leder for Fredsforskningsinstituttet PRIO, Kristian Berg
Harpviken

Leder for Islamsk råd i Norge, Shoaib Sultan

Innledninger etterfølges av samtale ledet av John Y
Jones, leder av Dag Hammarskjöldprogrammet ved
Networkers/Voksenåsen

Dag Hammarskjöld-programmet
Ullveien 4, 0791 Oslo www.voksenaasen.no

Et arr. støttet av NORAD

 Go back