Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Forskning om menneskerettsbrudd under kommunistiske regimer

Missa inte poängen!

Det viktiga är att känna igen terrorn.
 
Regeringen Persson fick goodwill när den grundade Forum för levande historia för att sprida kunskap om Förintelsen. Regeringen Reinfeldt ville inte vara sämre och uppdrog åt samma myndighet att upplysa om kommunismens brott. Initiativet har väckt debatt. Kan Förintelsen jämföras med andra brott? Går Forum ideologiska ärenden?

I måndags presenterades resultatet vid ett internationellt seminarium, "Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer". Bakom de borgerliga ministrarna på första rad satt intellektuell elit och bildad allmänhet.

Många väntade att höra resultatet av kalla krigets sista ideologiska upprensningsaktion. Eskil Franck, chef för Forum för levande historia, räckte skriften till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Hon såg nöjd ut och höjde ett varningsord: "Kommunismen är en ideologi som skördat och alltjämt skördar många offer!"

När så forskarna klev upp vände hela föreställningen. Jelena Zjemkova och Youkk Changg som leder dokumentations­centrum i Ryssland respektive Kambodja var ointresserade av ideologiska förklaringar. Deras mål är att identifiera gärningsmännen och hedra de döda genom att förhindra nya massmord. Michael Schoenhals, professor i Kinas historia i Lund, läste å sin sida upp ett gammalt dokument från Kinas underrättelsetjänst som fick illustrera hur långt Maos regim var beredd att gå i utrensningen av klassfiender. I skrivelsen avvisas entydigt folkkongressens vilja att begränsa våldsutövningen. Gäller det inte att föregripa angrepp på revolutionen och moderlandet? Då fordras hårdhet mot varje misstänkt!

Schoenhals förklarade: "Ni som kommit hit för att höra oss fördöma kommunismen har missat hela poängen med historisk kunskap. Vår uppgift är att strängt granska brott mot mänskligheten så att vi lär oss att känna igen dem i samtiden - och detta oavsett om det utförs i kommunismens eller demokratins namn." Sedan avslöjade han att dokumentet han läst alls inte stammade från Maos Kina, utan var en ordagrann återgivning, med enstaka substantiv utbytta, av George Bushs senaste tal, där presidenten förklarar varför USA ska använda tortyr i kampen mot terrorismen.

Michael Schoenhals inlägg kommer att gå till historien. Sällan har en svensk humanist tillrättavisat makten lika skarpt. Hans markering säkrar för lång tid oberoendet för Forum för levande historia och forskningen över lag. När Schoenhals vädrat ut flosklerna kunde seminariet rikta in sig på huvudsaken: hur förklara dessa ohyggligheter, hur undvika att de sker igen? Det var en historikernas seger över ideologerna.
 

Stefan Jonsson i Dagens Nyheter

Se rapportene her.
Les kulturminister Liljerots tale her.Go back