Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Økonomifagets blinde flekker: Robert Wade + Erik Reinert x 3

I serien om "Økonomifagets blinde flekker" har LSE-professor  Robert Wade en serie møter i Oslo 12-13 May: 40 møtte opp i Tronsmo Bokhandel for å høre om klassikeren "Governing the Market" og betydningen for å forstå dagens finansutfordringer.

Frokostmøte på Litteraturhuset den 13. om temaet "Island, og litt om u-land, under finanskrisen." Der fikk han god hjelp av den briljant norske økonomistudenten Ingrid Hjertaker, og av professor Erik Reinert (se video på www.respublica.no)

På ettermiddagen, på Voksenåsen, med temaet "Industrial Policies on the Rise?" sammen med Erik Reinert og regjeringsrådgiver Arvinn GadgilGo back