Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Suharto: En av tidenes verste diktatorer er død

Indonesias diktator i 32 år
Muhammad Suharto regnes som en av de mest brutale og korrupte ledere i moderne tid. Han hadde landet i et hensynsløst volds-grep, og mer enn 800.000 politiske motstandere, først og fremst kommunister, ble drept i tiden 1965-68 da han bygget opp sitt maktapparat. Man skal heller ikke la seg forlede av appeller om tilgivelse for den 86-årgamle Suharto, til å tro at det dreide seg om bagateller: Okkupasjonen av Øst-Timor kostet 1/3-del av befolkningen i landet livet. og sammen med behandlingen av folket i Ache og Papua kostet Suharto ytterligere 300.000 mennesker. Til sammenligning regner man med at Pol Pots regime i Cambodia tok livet av mellom 750000 og 1.7 millioner.

Suharto, Mubutu og korrupsjon
Cambridge-økonomen Chang (Bad Samaritans, London, 2007) rapporterer at Suharto stjal mer enn 5 hele statsbudsjett i sin tid som statsleder, noe som gjorde hans familie stenrike. Chang sammenligner Suharto med Zaires Mobutu, som satt like lenge med diktatormakt, men som ikke klarte å stjele mer enn tre statsbudsjett. Chang påpeker at Indonesia  blomstret under Suharto, siden pengene ble brukt innefor landets grenser og bidro till vekst, om enn urettferdig vekst. I motsetning til Mubutu som satte sine penger i sveitsiske banker og eiendommer i vestlige hovedsteder. Zaire under Mubutu opplevde derfor ikke den økonomiske fremgangen som Indonesia under diktatoren Suharto.

Den nå avgåtte leder av Verdensbanken, amerikaneren Wolfowitz, var ambassadør under Suhartos regime, og ble sterkt kritisert for at overgrepene ikke ble rapportert fra en ambassade som må ha visst om det hele, ja endog hatt interesser i dette, der Indonesia var en lojal USA-alliert i kampen mot kommunistene i Vietnam og Cambodia.

Den tillyste rettsaken mot den nå avdøde diktatoren, er nå avlyst. Derimot vil hans familie med stor sikkerhet bli stilt for retten for storstil tyveri fra statskassen.

Se programmet 101 East som drøfter arven etter Suhartos, her
.

Go back