Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Særdeles uheldig Solheimutspill om Grameen-direktør Yunus avgang

Utviklingsminister Erik Solheim går kraftig ut mot bengalske myndigheter og kaller fjerningen av Muhammad Yunus for et brutalt maktovergrep, melder Agence France Press og bengalske New Age. Man skulle tro at den slags innblanding i et utviklingslands indre anliggende hørte fortiden til. Men med Hillary Clintons lignende innblanding ser det ut som om kolonitiden for flere ennå ikke er helt historie.

Med sin innblanding i fortellingen om Grameen og Yunus direktørskap avsløres det dessuten manglende kunnskap om Yunus posisjon i landet og om bankens legale struktur. Yunus har oppvist en enestående maktarroganse gjennom å besitte toppvervene i 40 av de 55 selskapene Grameen består av. Han har videre vært med på bygge opp myter om banken, om mikrokreditt og om sin egen person som gjør at mange bør gå i seg selv etter bengalske myndigheters rettmessige inngripen. Oppgjøret i Grameen ble forøvrig utløst av de nordiske TV-selskapenes prektige dokumentararbeid "De fattiges mareritt."

Det er grunn til å tro at Den norske nobelkomiteen ble ført bak lyset i sin tildeling av Nobels fredspris i 2006. Men et stort ansvar hviler også på bistandsmyndighetene som har vist en utrolig lettvint omgang med fakta og forskning når de i år etter år har hyllet mikrofinans og Grameen som det som skal "løfte millioner ut av fattigdom". 

Med en ny og edruelig gjennomgang av Grameen, Yunus og mikrofinans i bistanden kan det kanskje komme noe godt ut av Solheim særdeles uheldige utspill.

 

Helt siden vi i Networkers (og Ignis/DiS før dette) engasjerte oss i Verdensbankens mikrokreditt-arm CGAP i 1996 og senere ved Yunus nobelspristildeling i 2005, har vi etterspurt empiri og edruelighet i omgangen med  dette verktøyet som skal "løfte millioner ut av fattigdom". De siste månedene har det løsnet for kritikken mot mikrofinans-fenomenet, og mye tyder på at det er organisasjonene bak mikrofinans som først og fremst tjener på dette verktøyet, mens fattige enda en gang må betale prisen for veldedighetens blinde overmot.

I Bangladesh, som etter sigende skal ha 30 millioner mikrofinanskunder har man hatt anledning til i 30 år å forske i mikrofinansens effekt på fattige og fattigdom, er dabatten om dette blusset opp, ikke minst hjulpet av NRK/DR/SVTs kritiske program  (De fattiges mareritt, som kan ses her fram til 22 juli iår) som nylig har blitt vist også der i landet. Se ellers også:

Yunus serves capitalism

Yunus alone chairman of 40 out of 55 entities

Yunus above law

Who pioneered microcredit?

We want not shark's but dolphin's microcredit

 


Mandag 30. oktober 2006 kl 20:00 på Parkteatret


Fredsprisen 2006 til Muhammad Yunus og Grameen Bank i Bangladesh.

 Film og debatt:

 

Hva er mikrokreditt og hvordan fungerer det?

 

Er det løsningen på fattigdomsproblemet?

  

Muhammad Yunus og Grameen Bank får fredsprisen fordi han er en pioner i å drive mikrokreditt i fattige land og fordi mikrokreditt idag av mange regnes som det beste middelet for å bekjempe fattigdom.

  

Er mikrokreditt et nyttig verktøy for å bekjempe fattigdomsproblemene eller er det en hype som er mer til gode for de som promoterer det enn for de som mottar lånene?

  

 

Fungerer det? Og i tilfelle hvordan? 

Yunus og Grameen Bank har hjulpet millioner av mennesker til å skape seg en bedre hverdag. Men har de faktisk kommet ut av fattigdommen? Noen mener at mikrokreditt hjelper folk til å takle fattigdom, men ikke til å komme ut av den.

 

Ingen vil betvile at tiltak som hjelper fattige mennesker å gjøre livet sitt bedre er bra. Men det er viktig åpne for kritiske tanker når en metode får så stor oppmerksomhet som det mikrokreditt gjør. De store finansinstitusjonene hyller mikrofinans/mikrokreditt som tidens store satsningsområde for £vskaffe fattigdom. Markedsliberalister omfavner Yunus og ideen om mikrokreditt. Fredsprisen til Yunus og Grameen Bank vil ikke dempe euforien omkring mikrokreditt som løsningen på fattigdomsproblemet.

 

Filmen Small Change, Big Business av Mark Aardenburg handler om mennesker som har benyttet lån fra Grameen Bank i Bangladesh. Aardenburg var i Bangladesh i 1995 og lagde da en dokumentar om Grameen bank og mikrokreditt. I 2005 reiser han tilbake og treffer noen av de samme menneskene igjen og ser hvordan det har gått med dem. Han intervjuer også Yunus og andre som driver med mikrokreditt. Filmen gir et bra innblikk i hvordan mikrokreditt fungerer for noen.

 

Parvez Kapoor fra Norad og Arne Disch fra Scanteam, begge økonomer, har samarbeidet med og kjenner svært godt til Grameen Bank og mikrofinans/mikrokreditt. John Y. Jones, cand.philol, fra Networkers South-North har lang erfaring med utviklingsarbeid for forskjellige institusjoner og kjenner godt til Grameen Bank og Verdensbankens strategi for mikrokreditt.


Mandag 30. oktober kl 20:00 på Parkteatret.Go back