Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Grameen og mikrofinans: De fattiges mareritt

Debatten om microfinans har gått i mange år, men har fått et fornyet fokus i disse dager. Vi ved Networkers har vært involvert i alternativ informasjon om mikrofinans siden 1996 da Verdenbanken i samarbeid med Muhammad Yunus etablerte CGAP-organisasjonen for å fremme mikrofinans.

Bangladesh er ett av verdens fattigste land - også tretti år etter at Grameen Bank og mange andre organisasjoner har lånt ut millioner spesielt til kvinner. Grameen har alene lånt ut 50 milliarder kroner.

Ville det ikke vært flott om 1000 kr til enkeltmenneskers småprosjekter kunne løse fattigdoms-problemet her og ellers i verden? For godt til å være sant?

Det var den bengalske poeten og samfunnsaktivisten Rabindranath Tagore som allerede i 1905 (!) lanserte det som man i dag kaller mikrofinanstilbud. At også fattige burde ha tilgang på kapital.I land over hele verden har spareklubber, begravelsesutgftsklubber, utdanningsfond og lokale forsikrings-pooler hjulpet folk med kapital for å møte spesielle utfordringer.

Men det er Muhammad Yunus i Bangladesh, som bygget på den statlige bengalske banken Grameen, som av en eller annen grunn refereres til som mikrofinansens "far." Det finnes utallige slike banker bare i Banglsdesh, uten at makroøkonomien er nevneverdig tilstede. Spørsmål som reises i dag er: Hvem  tjener mest på mikrfinansordningene, hvem eier egentlig bankene, hvorfor er land med utbredte mikrofinanssystemer fremdeles blant verdens absolutt fattigste, hvor kvinnelige er kvinnemikrobankene, etc. Overraskende tynn empiri og forskning legges frem av bankenes forkjempere:

Idag er det mange som begynner å se baksidene ved det spesielle mikrofinanseventyret som Yunus representerte. Og en nordisk serie har undersøkt fredsprisvinner Muhammad Yunus og hans Grameen Bank og laget filmen "Mikrofällan." Se SVTs versjon her: De lovpriste lånene: De fattiges mareritt.

Fem år tilbake involverte Networkers seg i debatten om Grameen Bank og micro-kreditt:


Mandag 30. oktober 2006 kl 20:00 på Parkteatret


Fredsprisen 2006 til Muhammad Yunus og Grameen Bank i Bangladesh.

 Film og debatt:

 

Hva er mikrokreditt og hvordan fungerer det?

 

Er det løsningen på fattigdomsproblemet?

  

Muhammad Yunus og Grameen Bank får fredsprisen fordi han er en pioner i å drive mikrokreditt i fattige land og fordi mikrokreditt idag av mange regnes som det beste middelet for å bekjempe fattigdom.

  

Er mikrokreditt et nyttig verktøy for å bekjempe fattigdomsproblemene eller er det en hype som er mer til gode for de som promoterer det enn for de som mottar lånene?

  

 

Fungerer det? Og i tilfelle hvordan? 

Mandag 30. okt

ober kl 20:00

Film:

-om mikrokreditt og Grameen Bank

 

 

Debatt etter filmen med:

Parvez Kapoor (NORAD),

Arne Disch (Scanteam) og

John Y. Jones (Networkers South-North)

Yunus og Grameen Bank har hjulpet millioner av mennesker til å skape seg en bedre hverdag. Men har de faktisk kommet ut av fattigdommen? Noen mener at mikrokreditt hjelper folk til å takle fattigdom, men ikke til å komme ut av den.

 

Ingen vil betvile at tiltak som hjelper fattige mennesker å gjøre livet sitt bedre er bra. Men det er viktig åpne for kritiske tanker når en metode får så stor oppmerksomhet som det mikrokreditt gjør. De store finansinstitusjonene hyller mikrofinans/mikrokreditt som tidens store satsningsområde for £vskaffe fattigdom. Markedsliberalister omfavner Yunus og ideen om mikrokreditt. Fredsprisen til Yunus og Grameen Bank vil ikke dempe euforien omkring mikrokreditt som løsningen på fattigdomsproblemet.

 

Filmen Small Change, Big Business av Mark Aardenburg handler om mennesker som har benyttet lån fra Grameen Bank i Bangladesh. Aardenburg var i Bangladesh i 1995 og lagde da en dokumentar om Grameen bank og mikrokreditt. I 2005 reiser han tilbake og treffer noen av de samme menneskene igjen og ser hvordan det har gått med dem. Han intervjuer også Yunus og andre som driver med mikrokreditt. Filmen gir et bra innblikk i hvordan mikrokreditt fungerer for noen.

 

Parvez Kapoor fra Norad og Arne Disch fra Scanteam, begge økonomer, har samarbeidet med og kjenner svært godt til Grameen Bank og mikrofinans/mikrokreditt. John Y. Jones, cand.philol, fra Networkers South-North har lang erfaring med utviklingsarbeid for forskjellige institusjoner og kjenner godt til Grameen Bank og Verdensbankens strategi for mikrokreditt.


Mandag 30. oktober kl 20:00 på Parkteatret.Go back