Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Dropp IFIene sier Bangladesh
skrevet av New Age, Bhaka, Bangladesh, publisert 19.01.2008

See below for English version

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lederatikkel: New Age, Dhaka, 18 January 2008

Tid for å avvise de internasjonale finansinstitusjonene, IFIene

En forskningsrapport lagt frem den 17 januar i Dhaka, Bangladesh, konkluderer med at lån fra de internasjonale finansinstitusjonene, IFIene, som oftest er koblet til krav som gjør dem ineffektive eller endog blir en byrde for lånetakerlandet. Rapport er basert på intervjuer med byråkrater, næringslivet, parlamentsmedlemmer og sivilsamfunnet sa en majoritet at de var imot slike lån.

Selv om deltagerne på seminaret i hovedsak sa seg enig med rapporten, ble de minnet om at mange av dem hadde unnlatt å gjøre motstand mot slike lån da de satt i stillinger som kunne hindret dette. Kritikken var rettet først og fremst mot Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Det internasjonale pengefondet. Lånene hadde bidratt til økte forskjeller mellom rike og fattige og til at små økonomier blir presset av den større global økonomien.

Ikke mer enn ¼-del av lånene når de fattige som de egentlige skulle hjelpe. Resten går til konsulenter, byråkrater, politikere og elitegrupper. Selv om internrapporter hos IFIene har konkludert at de i urovekkende grad er mislykkede og at de sjelden tjener de fattigste – endog øker lånebyrden for landene – så har ledere og styresmakter i landene unnlatt å protestere mot betingelsene eller mot at pengene er brukt til å styrke deres egne interesser.

Bak argumenter om frihandel og åpne markeder, er det de store internasjonale bedriftene som stikker av med de største verdiene, mener organisasjonene. Og siden det direkte utbyttet for de fattige og for Bangladesh’ brutto nasjonalprodukt er så minimal, mener rapporten at man bør unngå lån som introduserer slike ødeleggende krav. I stedet bør man se nærmere på alternative utviklingsstrategieer hos en rekke land som har lykkes ved ikke å følge rådene fra IFIene.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Se reporten her

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Editorial: New Age, Dhaka, 18 January 2008

Time to dissociate with IFIs

A study by a research organisation finds that loans from international financial institutions are often tagged such a high number of conditionalities that they are often ineffective and in fact add to the burden of the recipient countries. The study on aid effectiveness based on a survey of opinions of bureaucrats, businessmen, members of parliament, ministers and members of civil society found a majority of the respondents opposed to Bangladesh accepting such loans. The study observes that since these loans do not serve their intended purpose anyway, the recipient country should not take on this burden, especially since the loans are tagged with conditionalities that have been repeatedly criticised by sections of the citizenry and international quarters as harmful for the host economies.
  

Although former bureaucrats at the seminar where the study was launched largely agreed with its findings and strongly criticised such lending agencies as the World Bank, the International Monetary Fund and the Asian Development Bank, they should be reminded that they had themselves been very much part of the establishment and had seldom taken a moral position during the tenure of their service against the practices of these agencies. Had they taken the position they are taking now while in service, it would surely have gone a long way in bringing about changes with these organisations whose policies are being termed as the main reason behind rising disparity between rich and poor, and the marginalisation of small economies in the global context.
  

Previous studies have found that only 25 per cent of the funds provided through the overseas development assistance reach the people they are actually intended for, while the rest go to consultants, bureaucrats, politicians and the elites. It becomes evident that despite knowing fully well that funds from lending agencies would hardly benefit the poor while it increases the debt burden on the country, the establishment and successive regimes have not spoken against either the conditions or the manner in which the funds are disbursed to serve their selfish interests.
  

Even internal evaluations and reports of the multilateral lending agencies find that they are ineffective and have an extremely high rate of failure in their projects, while the international civil society rightly claims that these agencies merely act to further the corporate interests of firms based in countries that control these agencies, through their mantra of free trade and open market.
  

Given that these loans seldom deliver what they promise and since such development assistance constitutes a miniscule proportion of the Bangladesh's GDP, the incumbents should seriously reconsider their approach to negotiating conditionalities with these agencies, and if needed refuse their funds, in order to follow the proven paths to development and wholesome growth that a number of countries have attained by expressly not following the prescriptions given to them.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Tilbake til oversikten