Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home
Barnesoldatkonferansen

Deltakere ved Barnesoldatskonferansen 2009:

 Lisbet Palme er Nordens ubestridte førstedame i kampen for barns rettigheter. Hennes bidrag etter folkemordet i Rwanda og for opprettelsen av FNs barnekonvensjon kan ikke overvurderes. Nå spør hun om vi har gjort nok for å hindre barn i å bli rekruttert til volds- og krigshandlinger.

Magne Raundalen, psykolog, tidligere leder for UNICEF i Norge og i arbeidet for barnas rettigheter. Aktiv med krisepsykologiske tiltak for barn i krigs- og konfliktsituasjoner. Da alt raste i Rwanda under folkemordet dro Magne mot strømmen å satte opp sin mobile behandlingsenhet for barna som ingen hadde tanke for å prioritere. Han er dynamisk og ukonvensjonell med erfaring fra felt i uttallige land, og en stor skriftlig produksjon.

Annette Giertsen er Redd Barnas og en av Norges fremste eksperter på Barn i krig. Hun har skrevet og arbeidet innen dette feltet i en årrekke, og vil bidra med sine perspektiver på hvordan vi kan møte utfordringen for barna som rammes av krig.

Dorit Alopaeus-Ståhl har sin bakgrunn i det svenske utenriksdepartementet. Hun har arbeidet med UNICEF og barnespørsmål, og var aktiv da Sverige mobiliserte FN for barnekonvensjonen på 80-tallet.

Henning Melber er i dag direktør for Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala, Sverige. Han er opprinnelig fra Namibia men måtte flykte under borgerkrigen på 80-tallet. Han har ledet forskningen ved Det nordiske Afrikainstituttet i Uppsala.

 Priyadharshini ”Pri” Dias, er srilankisk høyesterettsadvokat som til konferansen har gjort et oppdragsarbeid for å kartlegge preventive tiltak for å stoppe barnerekrutteringen til krig. Hun er for tiden i arbeid på Afrikas Horn, som kanskje er vår tids største krigsskueplass og der barna, som alltid, er spesielt utsatte.

 Rolf Wallin er en norsk, politisk og sosialt engasjert komponist som har komponert multimedia bestillingsverket Strange News, et stykke om Barnesoldater for Oslofilharmonien. Han finner det naturlig at kunstnere engasjerer seg sammen med andre gode krefter i kampen mot barnesoldater og rekrutteringen av disse, og vil fortelle om sin måte å bidra på.

 Alejandro Bendaña er leder for CEI i Nicaragua som arbeider med reintegrering av soldater etter krigen. Han har vært fredsmegler for FN på flere kontinenter i en årrekke. Bendaña har vært Nicaraguas FN-ambassadør og har skrevet en rekke bøker om utvikling og internasjonale maktrelasjoner.

 Norsk Kvinne- og Familieforbund (KF), landsomfattende norsk kvinne- og familieorganisasjon med stor nasjonal medlemsmasse, 350 avdelinger og et medlemsblad med 6000 abonnenter.

 The Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, Sverige, representert ved Dorit Alopaeus-Ståhl og leder Henning Melber, arbeider med internasjonalt rettferds- og utviklingsspørsmål.

 Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen er ”en nordisk lyttepost mot sør”. Det er Voksenåsen kultur og konferansesenter, eid av det svenske kulturdepartement, som sammen med Networkers SouthNorth driver programmet.

 Sidsel Elie Aas har jobbet som informasjonsleder i FOKUS. Hun har vært ansvarlig for informasjonsvirksomhet og kampanjer for kvinners rettigheter i en årrekke. Sidsel har bakgrunn fra krisesenterbevegelsen i Norge, og er en av våre fremste eksperter på FNs konvensjon 1325 om kvinners rolle i fredsbygging. Hun er utdannet adjunkt i fagkretsen mediekunnskap, samfunnsfag og journalistikk.

Scott Gates er direktør for avdelingen for Borgerkrigsstudier ved PRIO. Han har jobbet i PRIO siden 1997, som både avdelingsleder og forskningsprofessor. I denne perioden har han også vært professor ved NTNU og Michigan State University. Han har bakgrunn i antropologi, økonomi og samfunnsvitenskap.

 John Y. Jones leder av Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen og Networkers SouthNorth. Han var informasjonsleder og pedagogisk medarbeider ved UNICEF-Norge da Barnekonvensjonen ble fremforhandlet i 1989.

 

Pressemelding

Barnesoldatskonferansen 2009:

Barnesoldater: hva kan vi gjøre for å hindre det?

- vi feirer 20-årsdagen for FNs konvensjon om barnets rettigheter

 

Dato: 06.11.2009
Klokkeslett: 09.30 – 17.30
Sted: Voksenåsen Kultur og konferansehotell, Oslo, Ullveien 4
Språk: Engelsk

 

Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen inviterer til Barnesoldatskonferansen 2009:

 

”Barnesoldater – hva kan vi gjøre for å forhindre det?”

 

Etter 20 år med FNs konvensjon om barnets rettigheter rammes fremdeles disse svakeste av oss av uhyrlige overgrep og misbruk. Blant disse er barnesoldatenes skjebne de mest groteske eksemplene på verdenssamfunnets svikt. Barnekonvensjonen synes svekket nettopp i tider da den trengs mest: i konflikt og krig.

 

Dette vil vi gjøre noe med gjennom opplysning, møter mellom sørlige og nordlige eksperter, fotfolk og aktive som vil lære mer for å kunne hjelpe.

Pris: 500,- inkl. lunsj
Studenter og organisasjoner kan søke om deltakerstipend til:
event@networkers.org
For mer informasjon og program:
www.networkers.org


Påmeldingsfrist 3 november til:
event@networkers.org
Nb! Bindende påmelding

Arrangør: Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen har sammen med Networkers SouthNorth fått med seg Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, og Norges Kvinne- og Familieforbund og nordiske pionerer for barns rettigheter i FN.

 

Program Barnesoldatskonferansen 6. november 2009:

 

Barnesoldater: hva kan vi gjøre for å hindre det?

- vi feirer 20-årsdagen for FNs konvensjon om barnets rettigheter

Vi trenger forebyggende arbeid mot rekruttering av barnesoldater!

09.30

Åpening

Velkommen

 

09.45

 

1ste session

 

Lisbet Palme, Sverige:

Å mobilisere verden for barnas beste

Et tilbakeblikk på hvordan FNs konvensjon for barns rettigheter ble til

 

Dorit Ståhl:, Sverige

Situasjonen i dag for barn og barns rettigheter

 

Magne Raundalen, Norge:

Barn i Krig

Barna er ubeskyttet av lovverk når de trenger det som mest: Det må vi gjøre noe med.

 

Kommentarer: Annette Giertsen, Redd Barna, Norge

 

Ordstyrer: John Y. Jones

 

12.00

Lunsj

 

 

13.30

 

Kulturelt innslag

 

Komponisten Rolf Wallin: Strange News,

Om et symfonisk verk som mobiliserer mot rekruttering av barnesoldater. Med eksempler.

 

 

14.15

 

2dre session

 

Priyadharshini Dias, Sri Lanka

Preventive tiltak mot rekruttering av barnesoldater

En fersk rapport om hva som gjøres og kan gjøres for å hindre rekruteringen av barnesoldater.

 

Panel: Alejandro Bendaña, Nicaragua og Magne Raundalen

 

Ordstyrer: Henning Melber

 

 

16.30

 

Avslutning

 

Samtale om et mulig Statement fra Voksenåsen

Samtale og videreutvikling av en uttalelse fra konferansen

 

Ordstyrer: Henning Melber

 

 

19.00

 

Middag

 

 

På Voksenåsen


En konferanse om hvordan vi har mislykkes gjennom FNs konvensjon for barns rettigheter med å beskytte barna fra å bli trukket inn i krigshandlinger…men også om hvordan vi skal få ting på rett vei igjen…

 

 

 

 

 Go back